......... . คุณชอบ PTZ ของฉันโปรดคลิกที่ SHARE และ SPREAD IT ......... การวิเคราะห์รายสัปดาห์ประจำวันจาก Outlook การวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายและ PTZ 26-30 มิถุนายนของปีพ. ศ. 2560 ............ .. เผยแพร่ ...... โปรดแชร์และเชื่อมโยงกับ SPREAD LINK ... ......... แทรกวิดีโอแล้ว