การค้าอื่นวันนี้: ป้อนที่ 1.29660 out at 1.29366 for 29 pips 0,50 สัญญาราคา $ 147 เช่นเดียวกับข้อมูล ไม่มีภาพสำหรับภาพนี้