โทร # 23 USDCAD สั้นที่ 1.068 SL - 1.0740 TP 1.057