สิ่งที่ฉันลืมที่จะพูดในการโพสต์ครั้งแรกคือฉันชอบ Gann เกินไป