1 ไฟล์แนบ
Quote Originally Posted by ;
{quote} PA ไปทางซ้ายให้การสนับสนุน ได้ขยับไปมาที่ be ซึ่งอยู่เหนือตลาด ไม่แยแสกับมันตอนนี้ อาจใช้เพื่อกำหนดเป้าหมายหรือหยุดการค้าเสรี {ภาพ}
หยุดที่ be