1 ไฟล์แนบ Morning Guys ฉันเพิ่งซื้อ USDZAR @ 14.65355 Sl 14.28000 (อยู่ใต้การสนับสนุน) Tp 15.35000 มีวันซื้อขายที่ดี