1 ไฟล์แนบสวัสดีใช่ฉันมี gSpeak DLL ในโฟลเดอร์ Libraries คุณอาจจะดูที่ถูกต้องที่แนบมา ขอบคุณ
Quote Originally Posted by ;
{quote} คุณมี gSpeak DLL อยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกต้องหรือไม่? หรืออาจจะไม่สามารถเข้ากันได้กับการสร้างใหม่อีกต่อไป
https://www.thaitradeforex.com/attac...9792370247.mq4