2 Attachment (s) AUDCAD, M5, 2011 02 มิถุนายน AUDCAD, รายเดือน, 2011 มิถุนายน 02 สั้น @ 1.0404 (การท่องเที่ยว: อาจเป็นการค้านี้อาจจะลดลงในกรอบระยะยาวเช่นกัน - ดูแผนภูมิรายเดือนโปรดฉันควรแลกเปลี่ยนหนึ่งคำสั่ง ที่ M5 และอีกครั้งในกรอบรายเดือน)