วันนี้ฉันกำลังลองสิ่งใหม่ ๆ อยู่เล็กน้อย ฉันได้เปลี่ยนค่า HMA เป็น 25 และจะทำการซื้อขายเดลตาทั้งหมดที่ดูตรงประเด็นกับคนอื่น ๆ การค้าทั้งหมดเหล่านี้จะไม่ทำกำไร แต่ตรรกะก็คือส่วนใหญ่จะ (... และคนภายในอื่น ๆ จะช่วยกำจัดสิ่งเหล่านั้นโดยเฉลี่ยไม่ทำกำไร) เนื่องจากเป็นสิ่งที่นำไปสู่เดลต้า SDL