สวัสดี Duke900 คุณค้าขายด้วยตัวเลขที่เป็นเส้นคลื่นโดยไม่มีส่วนในหรือไม่? นั่นอาจเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยม! ความนับถือ