คุณจะต้อง: iMA ()
http://docs.mql4.com/indiors/iMAOrderSend ()
http://docs.mql4.com/trading/OrderSendและตรวจสอบ EAs ตัวอย่างที่มาพร้อมกับ metatrader ตอนนี้ไปและเขียน EA ของคุณ