1 ไฟล์แนบลองนี้ .. มันใช้เทียนไข 2 อันก่อนหน้านี้
https://www.thaitradeforex.com/attac...1077179068.mq4