Quote Originally Posted by ;
ฉันมีปัญหาเดียวกัน ... ลองทำสิ่งนี้ ... สำหรับฉันแก้ปัญหา: ไปที่แผงควบคุมของ Windows ไปที่ตัวเลือกระหว่างประเทศเลือกกำหนดเอง ในแถวแรกและแถวที่สาม ... หวังว่าจะช่วยได้
ได้โปรด Chris_B ช่วยฉันด้วยสิ่งนี้ฉันไม่สามารถค้นหาสิ่งนี้ได้