สวัสดีและสวัสดีฉันดาวน์โหลดหลวมยึดถือไฟล์ EA และมันใช้งานได้ดีปัญหาเดียวคือการเปิด 2 คำสั่งซื้อ 1 คำสั่งที่มีการหยุดการสูญเสียและเป้าหมายคำสั่งซื้อโดยไม่ต้องมีเป้าหมายเพียงหยุดการสูญเสียสิ่ง ได้โปรด ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือใด ๆ เกี่ยวกับ Kassim