นั่นคืออึ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ชอบคุณเพราะคุณเปิดเผยพวกเขาไม่ควรได้รับอนุญาตให้เล่นเกมราคาตามชอบไม่ชอบคน